İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan 232 ada 13 parsel ve 202 ada 11 parsel nosunda kayıtlı arsa vasıflı taşınmaz ihalesi

Mülkiyeti Bozcaada Belediye Başkanlığımıza ait ilçemiz Cumhuriyet Mahallesi bulunan  232 ada 13 parsel nosunda kayıtlı arsa vasıflı taşınmaz ile yine Cumhuriyet Mahallesinde bulunan tapunun 202 ada 11 parsel nosunda kayıtlı arsa vasıflı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile satışı ihalesi 232 ada 13 parsel – (23/10/2023 saat: 16:00) // 202 ada 11 parsel (23/10/2023 saat:14:00) tarihinde  yapılacaktır.

teknik şartname

encümen kararı

Meclis-Karari