Belediye Kadrosu

DAİRE İÇİ PERSONEL

Başkan Sekreteri, 1  Yazı İşleri Müdürü, 1  Yazı İşleri Memuru, 1 Mali Hizmetler Müdürü,  Mali Hizmetler Memuru,1 Ekonomist, 1 Gelir Şefi, 1  Gelir Servisi Memuru, 1  Gelir Servisi Tahsildar, 2  Gelir Servisi Personeli, 1 Zabıta Komiseri,  4 Zabıta Memuru  ,1 Peyzaj Mimarı , 1  Harita Teknikeri,1  Teknisyen,1 Çevre Mühendisi, 1  Yardımcı Personel. 

SAHA PERSONELİ

1 Garaj Sorumlusu, 4  Su İşleri Personeli,  1  Kepçe Operatörü, 3 Şoför, 8  Temizlik Personeli .