Belediye Kadrosu

DAİRE İÇİ PERSONEL

Başkan Sekreteri, 1  Yazı İşleri Müdürü, 1  Yazı İşleri Memuru, 1 Mali Hizmetler Müdürü,  Mali Hizmetler Memuru,1 Ekonomist,  1  Gelir Servisi Yetkilisi, 2  Gelir Servisi Tahsildar, , 1 Zabıta Komiser V.,  3 Zabıta Memuru  ,1 Peyzaj Mimarı , 1  Harita Teknikeri,1  Teknisyen,1 Çevre Mühendisi, 1  Yardımcı Personel,1 Mavi Masa Personeli 

SAHA PERSONELİ

1 Garaj Sorumlusu, 4  Su İşleri Personeli,  1  Kepçe Operatörü, 3 Şoför, 10  Temizlik Personeli .