Değerleri

*Hedef Odaklılık
*Hızlı ve doğru iş çıkarmak
*Güvenilir ve sorumluluk sahibi olmak
*İnsan ve çevre odaklılık
*Şeffaflık
*Adil Olmak
*Yenilikçilik
*Katılımcılık
*Hoşgörülü olmak
*Saygılı olmak
*Güler yüzlü olmak