Bilgi Edinme Hakkı

Bilgi edinme hakkı, idarenin kurduğu ve kurmakta olduğu işlemler ve eylemlerle ilgili bireylerin bilgi almasını ve belgeleri elde etmesini öngören temel bir insan hakkıdır. Bilgi edinmenin temel amacı, idarenin alacağı kararları hukuka uygun bir şekilde etkileyebilmesi için, kişinin bilgilenmesini sağlamaktır. Bilgi edinme konusunda kurumumuzun ilgili birimine başvurabilir. Aynı zamanda www.bimer.gov.tr den gerekli başvuruları yapabilirsiniz.