Ekonomi & Sosyal Yapı

EKONOMİK DURUM

Bitki örtüsünün büyük bölümünü bağlar oluşturduğu için Bozcaada’nın en büyük geçim kaynağı bağcılıktır. Bozcaada Boğazın tam çıkışında yer alır. Bu sebepten, kuzey rüzgarları adada çok fazla hakimdir. Böylece dünyanın en lezzetli çavuş üzümünün ve çeşitli üzümlerin yetişmesine olanak sağlar ve bunun yanı sırada şaraplık üzümlerde yetiştirilerek, adada bulunan 6 adet şarap fabrikasında işlenmekte ve piyasaya sevk edilmektedir.

İlçenin ekonomisi bağcılık dışında, şarapçılık, balıkçılık ve turizme dayanmaktadır. İlçede ekonomik hayatın tarihi gelişimi incelendiğinde bağcılık, şarapçılık ve balıkçılık başlangıçtan beri sürekliliğini korumuştur. Süngercilik ise daha önceleri bir geçim kaynağı iken günümüzde artık yapılmamaktadır. Son yıllarda turizm ilçe ekonomisinde sürükleyici bir rol oynamaya başlamıştır. Hizmetler sektörü gelişmiş durumdadır. Turizm İlçede 1990’lı yıllardan itibaren gelişmeye ve en önemli ekonomik faaliyet olmaya başlayan bir sektördür. Liman Başkanlığına kayıtlı 213 balıkçı teknesi ile 98 kişi profesyonel olarak balıkçılık yapmaktadır. 2004 yılında kurulan Bozcaada Su Ürünleri Kooperatifi’nin 42 üyesi bulunmaktadır. Ada dışından gelen balıkçılar daha büyük teknelerle avlanmakta ve yüksek miktarda deniz ürünü elde etmektedirler. Ada balıkçıları tarafından avlanan balıklar Bozcaada Balık Hali’ne satılmaktadır.

SOSYAL DURUM

İlçenin sosyal hayatında turizm sezonu dışında  büyük bir canlılık görülmemektedir. Turizm sezonunda ise tüm işyerlerinin açılması, yazlıkçıların ve turistlerin gelmesi ve kültür ve sanat  etkinliklerinin yapılmasıyla  sosyal hayat oldukça canlanmaktadır.

Halk geçimini bağcılık, şarapçılık, balıkçılık ve büyük ölçüde turizmden sağlamaktadır. Ticari faaliyetler turizm sezonunda oldukça artmaktadır. Otel ve pansiyonculuğun yanı sıra ev pansiyonculuğu yaygındır.