Altyapı

Bozcaada 1989 yılından itibaren denizaltı kablosu kanalı ile ulusal elektrik sisteminden yararlanmaktadır.2000 yılında yap-işlet-devret modeliyle 17 kuleli Bozcaada Rüzgar Enerji Santrali (BORES) kurulmuştur. BORES, şu anda enterkonnekte sistemi destekleyici konumdadır ve doğrudan enerji sağlayamamaktadır.

İlçenin mevcut su kaynakları yetersiz olduğundan Anadolu’dan su getirilmiştir. Su iletimi için deniz geçiş hattına 5780m boru  döşenmiştir. İlçemizin Ayazma, Çayır ve Başağa mevkilerine de içmesuyu verilmektedir.

Kanalizasyon şebekesi yapım çalışmaları ile arıtma tesisi proje çalışmaları devam etmektedir.

Ada yollarının tamamı (41 km) asfalt kaplama, bağ ve bahçe yolları ise stabilize kaplama veya ham yoldur. İlçemiz ile Geyikli/Yükyeri feribot iskelesi arasında deniz ulaşımı GESTAŞ’ a ait arabalı vapur ile sağlanmaktadır.

PTT Müdürlüğü hizmet vermektedir.2004 yılı içerisinde ADSL santrali hizmete girmiştir.