İmar Planları

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından revize edilip 16.02.2015 tarihinde onaylanan Çanakkale- Balıkesir Bölgesi 1/100 000 ölçekli Çevre Düzeni planı ile ilgili, Bozcaada Belediye Meclisi tarafından  24.03.2015  tarihinde  oybirliği  ile  onaylanıp  Çanakkale  Çevre  ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne gönderilen itiraz metni ektedir:  

imar itiraz metni