Ezine Askerlik Şubesi Başkanlığı’ndan Bildirilmiştir

Ezine Askerlik  Şubesi Başkanlığı’ndan Bildirilmiştir

1.1995 Doğum ve bu doğumlara işleme tabi yaşlı doğumlu yükümlülerin 1994/2 tertip olarak sevkleri 20.Ocak-05.Şubat.2015 ile 3-20.Mart.2015 tarihlerinde iki grup halinde silah altına alınacaklardır.

2.Sevke tabi tutulanların sınıf ve eğitim merkezlerini gösteren listeler askerlik şubesi ilan levhasına asılmış olup, isteyenler öğrenebileceklerdir. Sevk evrakları 20.01.2015 tarihinden itibaren verilmeye başlanacak olup, toplu sevkler ise,20.01-05.02.2015 tarihinde yapılacaktır.

3.Sevk evraklarını almak üzere başvuracak yükümlülerin ,nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

4.Askere alınacakların sevk evraklarını en geç 6.Şubat.2015 tarihine kadar almaları gerekmektedir. Sevk evraklarını almayanlar ile aldığı halde birliklerine katılmayanlar BAKAYA suçunu işlemiş olacaklarından askeri mahkemeye verilerek cezalandırılabilecekleri içim yükümlülerin zamanında sevk evraklarını almaları ve birliklerine katılmaları menfaatleri icabıdır.

                                                                                                           Askerlik Şubesi Başkanı