Ecrimisil ve İşgal Bedelleri Hakkında Önemli Duyuru

Belediyemize ait taşınmazlar ve kamuya ait olup belediyemizin tasarrufu altında bulunan alanlardan yararlanan işletme ve kişilerin;

işgal ettikleri alanlar için Belediyemizce tahakkuk ettirilen ve ÖDEME SÜRESİ GEÇMİŞ (2022 yılı dahil) TÜM ECRİMİSİL VE İŞGAL BEDELLERİNİN 30 KASİM ÇARŞAMBA GÜNÜ MESAİ SAATİ BİTİMİNE KADAR TAMAMININ ÖDENMESİ GEREKMEKTEDİR.

Aksi taktirde tahsilâtlarının cebri icra yolu veya yargı süreciyle tahsili cihetine gidilecektir.

Ayrıca ödeme yapılmadığı takdirde; işletme ve kişilere 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren Belediyemiz tasarrufundaki alanlarda kullanım hakkı verilmeyecek; BU ALANLARDAKİ İŞGAL VE ECRİMİSİLLER BU TARİH İTİBARİ İLE SONLANDIRILACAKTIR.

Mağduriyet yaşanmaması için konu ile ilgili işletme ve kişilere ilanen duyurulur.

Ödeme noktalari :

– Belediye Hizmet Binası Gelir Şefliği Birimi

– Bozcaada Belediyesi Resmi Web Sitesi e-belediye bölümü