E-belediye

Belediye Başkanlığımız çok yakında e-belediye uygulamasına geçerek,sizlere daha kolay ve hızlı hizmet vermeyi amaçlamaktadır.

E-BELEDİYE Nedir?

E-Devlet yapılanması kapsamında değerlendirilen “E-Belediye” uygulaması, belediyelerin faaliyetlerini daha akışkan bir hale getirir. İletişim ve bilgi çağının temeli “E-Devlet” projesinin çıkış noktası, halkla ilişkiler kavramının ilk öğesi “bilgi sahibi olma” E-Belediye sisteminde de ilk kavram olarak yerini almıştır. Temel olarak E-Belediyecilik; belediyenin vatandaşa verdiği hizmetleri aynı zamanda internet üzerinden de sunmasıdır.

E-BELEDİYE Uygulaması ile Sağlanan Faydalar Nelerdir?

  • Yerel halka sunulacak hizmetlerin, geleneksel kamu yönetimi anlayışı olan mesai saatlerinin dışına çıkılarak 7 gün 24 saat haline getirilmesi,
  • Dünya ile bütünleşme bakış açısıyla ele alındığında; yerel yönetim hizmetlerinin internet ortamına yayılmasıyla izlenebilirlik ve buna bağlı olarak şeffaflığın artması,
    Bürokratik evrak yoğunluğunun azaltılması,
  • Vatandaşların bazı bilgileri elektronik ortamda alabilmeleri dolayısıyla çalışanların iş yükünün azalması,
  • Hem çalışanlar hem de vatandaşların yapılacak işlemler bazında zamandan tasarruf sağlanması,
  • İş yoğunluğunun belirli oranda azalması ve iş süreçlerinin daha düzenli hale gelebilmesi nedeniyle, çalışan memnuniyetinin sağlanması,
  • Kent gündeminin rahatça izlenebilmesinin sağlanması,
  • Kent yaşamına ilişkin verilerin daha rahat toplanabilmesinin sağlanması,
  • İnternet ortamında yapılacak anketler sayesinde halkın beklenti, talep ve şikayetlerinin daha rahat öğrenilmesi.