DUYURU Bozcaada Belediye Başkanlığı’ndan Bildirilir

 DUYURU Bozcaada Belediye Başkanlığı’ndan Bildirilir

  2017 Yılına ait emlak ve çevre temizlik vergilerinin ikinci taksidinin 30 Kasım 2017 tarihine kadar Belediye Başkanlığımıza ödenmesi kanun gereğidir.Mükelleflerimizin emlak ve çevre temizlik vergilerini, sıkışıklığa sebebiyet verilmemesi açısından son günü beklemeden Belediyemiz tahsildarlığına ödemeleri,gününde ödenmeyen vergilerin tahsilinin 6183 Sayılı Amme Alacakları Kanununun ilgili maddeleri gereğince gecikme zammı ilave edilerek yapılacağı ilanen duyurulur.