Bozcaada Halkı Yüksek Okul İçin Tek Yürek

Bozcaada Belediye Başkanı Dr.Hakan Can YILMAZ’ın çağrısı ve Başkanlığında Bozcaada Yerel Yönetimi, Bozcaada’da faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları ve Derneklerin temsilcileri, Bozcaada’daki Mahalle Muhtarları, Bozcaada Kent Konseyi Başkanlığı, Kent Konseyi Yürütme Kurulu ve Kent Konseyi Meclis Başkanları bugün saat 16.00 da Bozcaada Sosyal Tesislerinde Bozcaada’ya Meslek Yüksek Okulunun tekrar açılması için halkın taleplerini Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörlüğü’ne iletmek amacıyla birlik beraberlik toplantısında buluştular.

Konunun katılımcılar tarafından detaylı bir şekilde değerlendirilmesi ile, Bozcaada halkının tüm paydaşları ile Bozcaada Meslek Yüksek Okulu için büyük bir istek ve heyecan içerisinde olduğunun; gerek kuruluş aşamasında gerekse eğitim-öğretime başladıktan sonra okul için, öğretim görevlileri için ve öğrenciler için maddi, manevi ve lojistik her türlü desteğin verileceğinin katılımcıların imzaları ile kesin bir dille taahhüt edildiğinin resmi bir yazıyla Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörlüğü’ne bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Rektörlüğe gönderilmek üzere hazırlanan metin ve katılımcı listesi:

Sayın Sedat LAÇİNER

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörü

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’ne bağlı Bozcaada Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü 2007-2008 yılından itibaren ilçemizde eğitim ve öğretime başlamıştı. Bu tarihten itibaren üniversitenin bir bölümünün ilçemizde var olması gerek sosyal ve kültürel olarak, gerekse ekonomik olarak adaya gözle görülür bir şekilde faydalı olmuştur. Özellikle son yıllarda ilimizin hatta Kuzey Ege bölgesinin turizmde lokomotifi durumunda olan Bozcaada’nın demografik ve sosyo-kültürel dokusuyla, pozitif bilim merkezi olan üniversite yapısının birbirine çok yakıştığı kanaatindeyim. Üniversite bünyesinde özellikle ilçemizin en önemli sosyal ve ekonomik değeri olan turizmle ilgili bölümlerin var olması, her iki paydaş açısından çok anlamlı ve değerlidir.

Ancak ne yazık ki; yaklaşık 5 yıl ilçemizde eğitim öğretime devam eden bölüm, özellikle üniversite düzeyinde hizmet verebilecek bir yüksekokul binasının olmayışı gibi bir takım gerekçeler sonucunda, 2012-2013 yılından itibaren Ezine’ye alınmıştır. Biz Bozcaada Yerel Yönetimi, Bozcaada’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve Bozcaada Halkı ilerleyen süreçte üniversitenin bölümünün ilçemizden ayrılmasının olumsuz sonuçlarını bizzat gördük, yaşadık ve halen yaşamaya devam ediyoruz.

2014 yılının sonlarında Bozcaada’da Adliye Kurumu kapanmadan önce Kapalı Cezaevi olarak kullanılan, halen atıl durumda bulunan cezaevi binasının gerek rektörlüğünüz, gerekse Bozcaada Kaymakamlığı ve yerel yönetiminin çabalarıyla Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’ne tahsisinin gerçekleştiğini büyük bir mutlulukla öğrenmiş durumdayız. Bu güzel gelişmenin ardından Bozcaada Halkı’nın tartışmasız tüm kesimlerinde ortaya çıkan üniversitenin bir bölümünün tekrar ilçemize kazandırılması yönündeki istek ve heyecan üzerine Bozcaada Kaymakamı Sayın Abdülgani Mağ ile birlikte sizi makamınızda ziyaret ederek halkın bu heyecanını size iletmiş, ayrıca gerek kaymakamlık gerekse yerel yönetim olarak süreçte her türlü maddi manevi destek konusunda sınırsız taahhütlerimizi size iletmiştik.

Bugün yani 28.01.2015 tarihinde Bozcaada Belediye Başkanı olarak şahsımın çağrısı ve başkanlığında Bozcaada Yerel Yönetimi, Bozcaada’da faaliyet gösteren dernekler, sivil toplum kuruluşları, Bozcaada Kent Konseyi Başkanlığı, Kent Konseyi Yürütme Kurulu, Kent Konseyi Meclis Başkanları ve Bozcaada’daki mahalle muhtarları olarak konu ile ilgili bir toplantı düzenledik ve Bozcaada Halkı’nın üniversite ile ilgili duyduğu heyecan ve isteği sizinle paylaşmayı uygun gördük.

18 Mart Üniversitesi’ne bağlı Bozcaada’ya ait bir yüksekokulun ( Bozcaada Meslek Yüksek Okulu ) bölümlerinin ve alt programlarının otel işletmeciliği, ikram, aşçılık, turizm rehberliği gibi ilçenin turizm sektörüne fayda sağlayacak ve burada öğrenim gören öğrencilere de iş imkanı yaratacak alanlar olması gerektiği kanaatindeyiz.

Bozcaada Belediye Başkanı olarak Bozcaada Halkı’nın tüm paydaşları ile Bozcaada Meslek Yüksek Okulu için büyük bir istek ve heyecan içerisinde olduğunu; gerek kuruluş aşamasında, gerekse eğitim öğretime başladıktan sonra okul için, öğretim görevlileri için ve öğrenciler için maddi, manevi ve lojistik her türlü desteği vereceğimizi ekteki katılımcı imzalarıyla kesin bir dille taahhüt ettiğimizi bildirmekten gurur duyuyorum.

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim.

Dr.Hakan Can YILMAZ

Bozcaada Belediye Başkanı

TOPLANTIYA KATILAN TEMSİLCİLER

AD-SOYAD (TEMSİL ETTİĞİ KURUM/KURULUŞ)

Dr.Hakan Can YILMAZ (Bozcaada Belediye Başkanı)

Nilden BURSALIOĞLU (BOZTİD Temsilcisi)

Rahmi YAĞMUR (S.S. Su Ürünleri Kooperatif Başkanı)

Osman ATAOL (Bozcaada Spor Kulübü Başkanı)

Gülşen ÖZDURAN (Bozcaada Halkı Adına)

Antipi ARVANİTOĞLU (Bozcaada Kimisis Teodoku Rum Ortodoks Kilise Vakfı)

Recep YALÇIN (Belediye Meclis Üyesi)

Arzu ARAL (Belediye Meclis Üyesi)

Resmiye KURT (Belediye Meclis Üyesi)

Mehmet DİNÇOĞLU (Çapraz Spor Kulübü Temsilcisi)

Etem EROL (Bozcaadalılar Derneği Temsilcisi)

Sönmez UĞURTUĞ (Bozcaada Doğayı Koruma ve Kültür Derneği Başkanı)

Öznur EVERGEN (Bozcaada Kent Konseyi Başkanı)

Yahya TAŞPINAR (Kent Konseyi Alaybey Mahallesi Meclis Başkan V.)

Emrah ATAOL (Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı)

Emin MERAL (Alaybey Mahallesi Muhtarı)

Burcu BAĞCI (Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı)

Ayşe BAYKARA (Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı)

Kemal ŞAHİN (Kent Konseyi Cumhuriyet Mahallesi Meclis Başkanı)

Fikret BULUT (Bozcaada Avcılar Derneği Başkanı)

Mustafa KIRLI (S.S. Bozcaada Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı)

İrfan SERİM (Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı)

Hikmet YAVUZ (Kızılay Derneği Başkanı)

Ahmet ARAL (Bozcaada Spor ve Kültür Kulübü Derneği Başkan Y.)

Salih AZIR (Kent Konseyi Engelliler Meclis Üyesi)

Ferdi GÜNEŞ (Genel-İş Sendikası Bozcaada Temsilcisi)

Berna YURDUSEV (Tüm-Belsen Sendika Üyesi)