Toplantılar/Kararlar/Doküman Merkezi

Devamı+

Yürütme Kurulu

Üyeler:

Öznur EVERGEN (Kent Konseyi Başkanı)
Mesine YILDIZ ( ilçe nüfus müdürlüğü temsilcisi)
Sönmez UĞURTUĞ (Bozcaada Doğayı Koruma Kültür ve Sanat Derneği temsilcisi)
Etem EROL(Bozcaadalılar Derneği temsilcisi)
Mustafa ŞENER ( CHP İlçe Başkanlığı Temsilcisi)
Salih GÜNER ( AKP İlçe Başkanlığı Temsilcisi)
Neyran ERBATUR(Alaybey Mah.Meclis Başk.)
Kemal ŞAHİN (Cumh.Mah.Meclis Başk.)
Ayşe BAYKARA (Kadın Mec.Meclis Başk.)
Emrah ATAOL ( Gençlik Mec.Meclis Başk.)
Türkan IŞIK ÇİM (Yaşlılar ve Emekliler Mec.Başk.)
Azize KARABIYIK (Engelliler Meclisi Meclis Başk.) gönüllü olmuşlardır.

Kent Konseyi Genel Sekreteri: Mesine YILDIZ

Kent Konseyi Sekreteri:Berna YURDUSEV

Yürütme Kurulu’nun 15.08.2014 tarihli olağan toplantısında;

2014/02 sayılı karar ile; Bozcaada Kent Konseyi Çalışma Yönergesi oluşturuldu
2014/03 sayılı karar ile;

Meclis Grupları

Alaybey Mahallesi Meclisi
Cumhuriyet Mahallesi Meclisi,
Kadınlar Meclisi
Gençlik Meclisi
Çocuk Meclisi
Yaşlılar ve Emekliler Meclisi
Engelliler Meclisi olarak,

Çalışma Grupları

Kültür ve Sanat Çalışma Grubu
Çevre Çalışma Grubu
Bağcılık ve Üzüm Çalışma Grubu
İmar ve Kentsel Gelişim Çalışma Grubu
Trafik ve Ulaşım Çalışma Grubu
Doğa ve Hayvan Hakları Çalışma Grubu
Eğitim Çalışma Grubu
Şarapçılık Çalışma Grubu
Ekonomi Çalışma Grubu
AR-GE Çalışma Grubu
AB ve Kalkınma Ajans Projeleri Çalışma Grubu
Turizm Çalışma Grubu
İş ve İş Güvenliği Çalışma Grubu
Sağlık Çalışma Grubu
Balıkçılık Çalışma Grubu
Enerji ve Tabi Kaynaklar Çalışma Grubu
Hayvancılık ve Arıcılık Çalışma Grubu,
Spor Çalışma Grubu olarak belirlendiler.

18.EYLÜL.2014 Perşembe günü gerçekleştirilen Bozcaada Kent Konseyi Olağan Genel Kurul Toplantısında
2014/10 sayılı kararı ile ;4 bölüm 22 maddeden oluşan Bozcaada Kent Konseyi Çalışma Yönergesi oy birliği ile onaylandı.
2014/11 sayılı kararı ile; Yürütme Kurulu tarafından belirlenen meclis ve çalışma gruplarının kabulüne oy birliği ile karar verildi.
21.10.2014 tarihli Yürütme Kurulu toplantısının 2014/10 sayılı kararı ile; belirlenen meclislerin çalışma prosedürleri hakkında yönergeler hazırlandı ve halka duyurulmasına karar verildi.

YAPILAN BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI VE TOPLANTI TAKVİMİNDE BELİRTİLEN TARİHLERDE TOPLANILARAK MECLİSLERİN KURULUŞLARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.