Alaybey Mahallesi Kurtuluş Caddesi 511 Ada 6 Parsel Nolu Bina Kapsamındaki 2/C Kapı Nolu Dükkan İhalesi

Mülkiyeti Bozcaada Belediye Başkanlığımıza ait ilçemiz Alaybey Mahallesi Kurtuluş Caddesi’nde bulunan tapunun 511 ada 6 parsel nosunda kayıtlı bina kapsamındaki 2/C kapı nolu 21 m2 yüzölçümüne sahip dükkan vasıflı taşınmaz 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 45. Maddesi gereğince 20 Aralık 2022 Salı günü saat 16:00’da 3 yıllığına kiralanmak üzere ihalesi yapılacaktır.

TALİPLERİNE İLANEN DUYURULUR.

Teknik Şartname İçin Tıklayınız.

511 ada 6 parsel ihale ilanı