10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

   10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

  Basın, milletin müşterek sesidir. Bir milleti aydınlatma ve irşatta, bir millete muhtaç olduğu fikrî gıdayı vermekte, hulâsa bir milletin hedefi saadet olan müşterek bir istikamette yürümesini teminde, basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir.

Mustafa Kemal ATATÜRK

  Daha özgür şartlarda mesleğinizi icra edebilmeniz ümidiyle tüm basın mensuplarının   10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum.

Dr.Hakan Can YILMAZ

     Belediye Başkanı